A RÓKAŰZŐK SZABÁLYAI

200x150

1. A csapatok összetétele 12 fő, ebből minimum 4 lány vagy külön versenyben 4 fő, ebből minimum 1 lány. Minden futónak képesnek kell lenni legalább 8 perc/km sebességgel haladnia.

2. A versenynek az a célja, hogy teljes csapatok szerveződjenek. Nem szeretnénk, ha a csapatösszeállításnál az kerülne előtérbe, hogy a lehető legkevesebb létszámú, profi futókból álló csapat akarjon nyerni! Erre van a 4 fős verseny. De sérülés vagy távolmaradás esetén, lehetőség van arra, hogy egy csapat kevesebb, mint 12 emberből álljon:

2.a. egy futó TÖBB (kettő vagy három) EGYMÁST KÖVETŐ távot is futhat, de: nem lehet egyben futni a 3. és 4., a 6. és 7., a 9. és 10. valamint a 11. és 12. távokat! (E szakaszok között újraindítási pontok vannak, és nem biztos, hogy a versenyző teljesíti az előző távot az újraindítás előtt.)

2.b. A négy fős váltóban minden tagnak az újraindítási pontok közötti, előre leadott saját szakaszát kell lefutnia. Az utolsó szakaszon az első három futó közül bárki futhat, de a nevét előre le kell adni a regisztrációkor. Sérülés vagy távolmaradás esetén a csapat a 2.c. alapján értékelésre kerül.

2.c. ha valamelyik távra nincs embere a csapatnak (bár a tapasztalatok szerint még a helyszínen is akadnak szabadúszók), vagy a futó nem képes szintidőn belül teljesíteni a távot, akkor a szakasz leggyengébb idejénél 10 perccel rosszabb időt adunk a csapatnak. Eredményhirdetéskor így MINDEGYIK csapat rangsorolva lesz! Az a csapat kerül előbbre, amelyik több szintidőn belüli szakaszt teljesített.

3. Lány futhat fiú távot, fiú lány távot nem! (Javaslom, hogy a csapat 5 lánnyal érkezzen, vagy lány tartalék versenyzőt hozzon magával! Ugyanis, ha egy lány kiesik, azt a csapat másik lány vagy fiú tagja nem helyettesítheti!). Ha bizonytalan vagy, inkább kérdezz!

4. Egy futó csak egy csapatnak lehet tagja!

5. A regisztrációs lapon egyértelműen meg kell jelölni, hogy ki melyik távot vagy távokat futja. A regisztrációs lap helyes kitöltése a csapat felelőssége! 

6. Minden versenyző köteles a rendőrök és a hivatalos rendezők utasításait betartani a verseny teljes időtartama alatt.

7. Az országúti szakaszokon a futó köteles szorosan az út menetirány szerinti jobb oldalán haladni, mert a közforgalmú utakon a verseny ideje alatt is folyamatosan zajlik a közlekedés.

8. A futó távja teljesítése során a kijelölt útvonalat nem hagyhatja el.

9. Amikor a futás útvonala főbb útvonalon halad, arról csak akkor kell letérni, ha azt versenybíró jelzi.

10. A futók távjuk teljesítése közben semmilyen külső segédeszközt nem vehetnek igénybe (busz, kerékpár, stb.).

11. Minden versenyző rajtszámot kap, amelyet távjának teljesítése közben viselnie kell. A rajtszámot a futófelszerelésen elöl, teljes terjedelmével, mindig jól láthatóan, mellmagasságban kell elhelyezni és különösen a váltásnál segíteni kell abban, hogy azt a rendezők jól láthassák!

12. A váltás a kijelölt váltózónában, a sikeres időmérés után  a chip kézből-kézbe átadásával történik. A futó addig nem indulhat el a váltóhelyről, amíg a szabályos váltás meg nem történik.

13. Ha valaki nem tudja teljesíteni a távot, akkor az őt váltó futó csak akkor indulhat el, amikor a záró autó megérkezik a váltóhelyre.

14. A távjukat teljesíteni nem tudó versenyzőket a mezőny mögött haladó járművek fogják beszállítani a következő váltópontra. Chipjüket – időmérés nélkül – át kell adni váltótársuknak, aki egy saját rajtidővel kezdheti meg távja teljesítését.

15. Mindenki saját felelősségére indul a versenyen.

16. A rendezőség nem vállal felelősséget a versenyzők csomagjainak esetleges elvesztéséért vagy megrongálódásáért azokon a helyeken, ahol nincs a szervezők által kijelölt csomagmegőrző.

17. Minden olyan vitás kérdésben, amelyre az itt felsorolt szabályok nem adnak útmutatást, a szervezőbizottság dönt.

© 1989 - 2024
Designed by Szliczki József